Runinskrifter.net

Vg 14

Även känd som B 968, L 1325.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A7?B3D1E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 48′ 33.0″14° 1′ 48.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65221431397418
SWEREF99TM
xy
6519210443968
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4439686519210
GeoHash
u63yx3bkk1
GeoDNA
eaagcggccctctgtaaaattg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Rogstorp
Socken:
Lyrestads socken
Härad:
Vadsbo härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Rogstorp. Runsignum Vg 14"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: