Runinskrifter.net

U 811

Även känd som L 765.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C9, C10D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 19.3″17° 23′ 2.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66198171588928
SWEREF99TM
xy
6619154634209
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6342096619154
GeoHash
u6s7e9fxzh
GeoDNA
eaagctaggcacttgacacacc

Lokalisering:

Placering:
V om kyrkogården.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Hjälsta kyrka
Socken:
Hjälsta socken
Härad:
Lagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Ett försök till tolkning av inskriften finns i Holm 1981. "Fast[ulf]R x [auk] + þuli a[u]k x ? x letu ræisa stæin aftiR x þi[a]lfa + fa[þ]ur sin"

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: