Runinskrifter.net

U 774

Även känd som L 737.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1D1E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 32′ 34.0″17° 1′ 22.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66031331568877
SWEREF99TM
xy
6602233614368
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6143686602233
GeoHash
u6s4er7tg3
GeoDNA
eaagctaggagctacatccgac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Hjulsta
Socken:
Enköpings-Näs socken
Härad:
Åsunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U774 Hjulsta"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2001-10-25"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: