Runinskrifter.net

U 901

Även känd som B 448, L 117.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödaktig fältspatsrik granit
Nyckelord:
sten: granit, rödaktig fältspatsrik granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C8D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 50′ 40.5″17° 31′ 9.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66373671596086
SWEREF99TM
xy
6636785641151
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6411516636785
GeoHash
u6skqwm5fu
GeoDNA
eaagctagatttacatgcgaac

Lokalisering:

Placering:
SHM 22437
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Håmö
Socken:
Läby socken
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

En kristen begravningscen med gravvigning (benedictio sepulchri).

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Inmurade runstensfragment, Håmö, Läby socken, Uppland 1939 – Sundquist, Nils; 1939-06-30
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Inmurade runstensfragment, Håmö, Läby socken, Uppland 1939 – Sundquist, Nils; 1939-06-30
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Inmurat runstensfragment, Håmö, Läby socken, Uppland 1939 – Sundquist, Nils; 1939-06-30
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Inmurat runstensfragment, Håmö, Läby socken, Uppland 1939 – Sundquist, Nils; 1939-06-30
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: