Runinskrifter.net

U 41

Även känd som Bautil 287, Liljegren 351.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 21′ 0.4″17° 45′ 7.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65826581610754
SWEREF99TM
xy
6582273656478
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6564786582273
GeoHash
u6s9euqeqp
GeoDNA
eaagctagtgactctttatact

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Kumla
Socken:
Skå socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U41 Kumla – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-05-07
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U41 Kumla – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-05-07
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U41 Kumla – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-05-07
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U41 Kumla – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-05-07
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U41 Kumla – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-05-07
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U41 Kumla – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-05-07
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U41 Kumla – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-05-07
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U41 Kumla – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-05-07
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U41 Kumla – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-05-21
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U41 Kumla – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-05-21
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U41 Kumla – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-05-21
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U41 Kumla – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-05-21
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U41 Kumla – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-05-21
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: