Runinskrifter.net

U 1036

Även känd som B 497, L 235.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C8D1E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 2′ 25.6″17° 40′ 20.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66594161604052
SWEREF99TM
xy
6658924648845
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6488456658924
GeoHash
u6std4h8fq
GeoDNA
eaagctagcgacggatggtggc

Lokalisering:

Placering:
Omedelbart utanför bogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Tensta kyrka
Socken:
Tensta socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U1036 Tensta kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2010-10-06"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: