Runinskrifter.net

U 320 †

Även känd som B 40, L 488.

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 41.8″17° 59′ 23.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66122001623325
SWEREF99TM
xy
6611958668687
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6686876611958
GeoHash
u6sg17gyue
GeoDNA
eaagctagtcagtgcaccccta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kimsta
Socken:
Skånela socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: