Runinskrifter.net

U 632

Objektuppgifter:

Föremål:
7 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 3 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A9B1F1
Kors 2: A9B1F1
Kors 3: A3B1C10D4E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 32′ 26.3″17° 31′ 18.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66035171597108
SWEREF99TM
xy
6602959642584
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6425846602959
GeoHash
u6s6wxncr9
GeoDNA
eaagctaggctcgcactgttct

Lokalisering:

Placering:
I kyrkan till vänster om ingångsdörren.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kalmar kyrka
Socken:
Kalmar socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

På baksidan finns ett kors.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: