Runinskrifter.net

U 322

Även känd som B 46, L 490.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 38.0″17° 58′ 29.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66120521622472
SWEREF99TM
xy
6611799667836
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6678366611799
GeoHash
u6sg15bbde
GeoDNA
eaagctagtcagtgaaaattgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stensta
Socken:
Skånela socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: