Runinskrifter.net

U 956

Även känd som L 211, B 404.

Objektuppgifter:

Föremål:
Stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 50′ 53.5″17° 46′ 15.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66381611610189
SWEREF99TM
xy
6637751655239
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6552396637751
GeoHash
u6sskrh2zj
GeoDNA
eaagctagcgtgaaccgggttc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Vedyxa
Socken:
Danmarks socken
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Ristningsytan utgörs av två plan i trubbig vinkel mot varandra.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U956 Vedyxa"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2021-05-02"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: