Runinskrifter.net

U Fv1955;216

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 51.9″17° 39′ 59.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66138111605013
SWEREF99TM
xy
6613346650361
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6503616613346
GeoHash
u6se4p82hy
GeoDNA
eaagctagtaatgaaaaggttg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 50.2″17° 39′ 59.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66137591605011
SWEREF99TM
xy
6613294650360
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6503606613294
GeoHash
u6se4p2m7r
GeoDNA
eaagctagtaatgaaagaatat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Billby soldattorp
Socken:
Sankt Pers socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Billby. U Fv1955;216 ."@sv – Jansson, Sven B F"@sv; Jansson, Sven B F"@sv; 1955-01-01"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: