Runinskrifter.net

U 893

Även känd som B 444, L 125.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå granit
Nyckelord:
sten: blågrå granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 5 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C8, C9D1F3
Kors 2: A8B2F1
Kors 3: A8B2F1
Kors 4: A8B2F1
Kors 5: A8B2F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 47′ 35.2″17° 33′ 51.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66317011598773
SWEREF99TM
xy
6631154643906
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6439066631154
GeoHash
u6skptn00d
GeoDNA
eaagctagattttcgctggggg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Högby
Socken:
Uppsala-Näs socken
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U893 Högby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-09-17
CC BY
URI | Kringla | Källa
U893 Högby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-09-17
CC BY
URI | Kringla | Källa
U893 Högby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-09-17
CC BY
URI | Kringla | Källa
U893 Högby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-09-17
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: