Runinskrifter.net

U 1062

Även känd som B 530, L 252.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Finkornig granit
Nyckelord:
sten: finkornig granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 6′ 44.9″17° 31′ 37.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66672181595747
SWEREF99TM
xy
6666622640448
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6404486666622
GeoHash
u6smyz4u2w
GeoDNA
eaagctagatccaccatgctgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Dalboda, Heden
Socken:
Viksta socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten, Vikstaheden, Viksta socken, Uppland 1972 – Okänd,; 1972-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U1062 Dalboda"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: