Runinskrifter.net

U Fv1953;263

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 56.8″17° 57′ 41.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65903381622426
SWEREF99TM
xy
6590092668053
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6680536590092
GeoHash
u6sf08r4j3
GeoDNA
eaagctagtcgggtgttcgatg

Lokalisering:

Placering:
Vid infartsvägen till Kummelby.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Helenelund
Socken:
Sollentuna socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1100–1130

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kummelby kyrka"@sv – Hildebrand, Gabriel"@sv; Hildebrand, Gabriel"@sv; 2020-12-26"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: