Runinskrifter.net

U 80

Även känd som B 148, L 376.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C2D3E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 18.4″17° 55′ 10.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65853601620204
SWEREF99TM
xy
6585088665892
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6658926585088
GeoHash
u6s9zb29th
GeoDNA
eaagctagtgcccttggatgca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Sundby
Socken:
Spånga socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: