Runinskrifter.net

U 306

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8, C9D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 34.8″17° 57′ 42.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66082191621860
SWEREF99TM
xy
6607960667270
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6672706607960
GeoHash
u6sfbtx36g
GeoDNA
eaagctagtcgaacgcctgtat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Dal
Socken:
Skånela socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: