Runinskrifter.net

U 1123

Även känd som B 580, L 284.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C1D1E6F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 1′ 12.4″18° 3′ 51.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66578341625972
SWEREF99TM
xy
6657610670778
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3363916657284
GeoHash
u6sv7n649f
GeoDNA
eaagctagctatcaagtagaga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Tuna kyrka
Socken:
Tuna socken
Härad:
Olands härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U1123 Tuna kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2021-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: