Runinskrifter.net

U 885

Även känd som B 368, L 79.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusröd granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9, C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 50′ 11.9″17° 18′ 31.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66361981584306
SWEREF99TM
xy
6635473629389
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6293896635473
GeoHash
u6sk3ugv9p
GeoDNA
eaagctagatggcctgccctaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ingla
Socken:
Skogs-Tibble (tidigare: Skogstibble socken)
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U885 Ingla"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2008-05-22"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: