Runinskrifter.net

Gs 11

Även känd som Bautil 1099, Liljegren 1053.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gulgrå gävlesandsten
Nyckelord:
sten: gulgrå gävlesandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C5D1E3, E6F3G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 38′ 59.2″17° 11′ 2.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67266301575421
SWEREF99TM
xy
6725764619403
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6194036725764
GeoHash
u6u1p0bywe
GeoDNA
eaagctaaggcttgggaacctc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Järvsta
Socken:
Gävle (tidigare: Valbo socken)
Härad:
Gästriklands östra tingslag
Landskap:
Gästrikland
Land:
Sverige

Datering:

Mitten av 1000-talet

V; 1033–1066

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Gs11 Järvsta – Wallenberg, Berit; Riksantikvarieämbetet; 1928-06-16
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Järvsta gravfält. – 1988-01-01
CC-BY-NC
URI | Kringla | Källa
Gs11 Järvsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Gs11 Järvsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Gs11 Järvsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Gs11 Järvsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Gs11 Järvsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Gs11 Järvsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Gs11 Järvsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Gs11 Järvsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Gs11 Järvsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Gs11 Järvsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Gs11 Järvsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Gs11 Järvsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Gs11 Järvsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Gs11 Järvsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Gs11 Järvsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Gs11 Järvsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Runsten. Järvstastenen – 2018-01-01

URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: