Runinskrifter.net

Gs 11

Även känd som B 1099, L 1053.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gulgrå gävlesandsten
Nyckelord:
sten: gulgrå gävlesandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C5D1E3, E6F3G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 38′ 59.2″17° 11′ 2.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67266301575421
SWEREF99TM
xy
6725764619403
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6194036725764
GeoHash
u6u1p0bywe
GeoDNA
eaagctaaggcttgggaacctc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Järvsta
Socken:
Gävle (tidigare: Valbo socken)
Härad:
Gästriklands östra tingslag
Landskap:
Gästrikland
Land:
Sverige

Datering:

Mitten av 1000-talet

Vikingatid; 1033–1066

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten. Järvstastenen. Mannen med pekpinnen är Anders Josefsson (1924-2017), som var tillsynslärare på Sofiedalskolan i Valbo och på fritiden och senare som pensionär anordnade många guidade bussturer i Gävle med omnejd. – Röstlund, Torsten; Wickberg, E, Christofersson, Ulf, Friesen, Otto von, Okänd, Söderholm, N L"@sv; 1999-03-06
CC BY-NC-SA
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: