Runinskrifter.net

U 986 †

Även känd som B 384, L 188.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 54′ 17.0″17° 38′ 29.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66442501602750
SWEREF99TM
xy
6643747647729
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6477296643747
GeoHash
u6ssc3q463
GeoDNA
eaagctagcggacgtctagagt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kungsgården, Samnan
Socken:
Uppsala (tidigare: Gamla Uppsala socken)
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: