Runinskrifter.net

U 652

Även känd som B 342, L 40.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus kvartsrik granit
Nyckelord:
sten: granit, kvarts, ljus kvartsrik granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C9D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 19.0″17° 27′ 55.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66143501593650
SWEREF99TM
xy
6613747638995
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6389956613747
GeoHash
u6s7m2vup7
GeoDNA
eaagctaggccgcgttaccttt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 8.9″17° 28′ 15.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66140441593960
SWEREF99TM
xy
6613445639309
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6393096613445
GeoHash
u6s7m83gsq
GeoDNA
eaagctaggccgctgggctcca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Kumla
Socken:
Övergrans socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U652 Kumla"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2010-10-06"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: