Runinskrifter.net

N 417

Objektuppgifter:

Föremål:
Stenkors
Nyckelord:
kors, sten, stenkors
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2D1E9F3G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 29′ 37.3″5° 7′ 57.7″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V2941736823888
GeoHash
u4gtuf9db8
GeoDNA
eaagagcccgcaatcgattaga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Svanøy kirke
Sogn:
Svanøy sogn
Fylke:
Sogn og Fjordane fylke
Land:
Norge

Datering:

Början av 1000-talet

Vikingatid; 1000–1033

Motsvarar objekt i Kulturminnesøk: