Runinskrifter.net

U 1144

Även känd som B 567, L 260.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå granit med svarta inslag
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit med svarta inslag

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C8, C9D1E2F3G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 17′ 57.7″17° 28′ 11.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66879571592040
SWEREF99TM
xy
6687308636489
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6364896687308
GeoHash
u6srj91j6c
GeoDNA
eaagctagaccgttgagtagat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Tierps kyrka
Socken:
Tierps socken
Härad:
Örbyhus härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ärkebiskopen besöker Tierps församling, Uppland oktober – Arbetarbladet, Tierp; 1995-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Ärkebiskopen besöker Tierps församling, Uppland oktober – Arbetarbladet, Tierp; 1995-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runstenar U 1144, U 1143"@sv – Anna Ulfhielm"@sv; Anna Ulfhielm"@sv; 2019-03-13"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: