Runinskrifter.net

Sm 127

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1?B2C9D1E6, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 49′ 0.4″14° 51′ 19.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64106401443550
SWEREF99TM
xy
6408320491410
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4914106408320
GeoHash
u668fj1rh4
GeoDNA
eaagcgtatggcaagagtaccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Bona gästgivaregård
Socken:
Bredestads socken
Härad:
Norra Vedbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: