Runinskrifter.net

U 1106

Även känd som B 458, L 150.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8, C9D1E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 16.5″17° 29′ 42.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66477301594475
SWEREF99TM
xy
6647125639414
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6394146647125
GeoHash
u6skyp7eem
GeoDNA
eaagctagattcaaaatctaac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Äskelunda
Socken:
Bälinge socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U1106 Äskelunda"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2001-04-26"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: