Runinskrifter.net

Vg 152

Även känd som L 1393.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C9D3E6, E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 4′ 56.4″12° 53′ 31.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64435341328169
SWEREF99TM
xy
6439819375704
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3757046439819
GeoHash
u634mmef0j
GeoDNA
eaagcggcgatgcatacttcgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Håkansgården
Socken:
Eggvena socken
Härad:
Kullings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Flyttad 5 m åt NO 1993.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Håkansgården. Runsignum Vg 152"@sv – Djurklou, N G, Faith-Ell, Harald, Okänd, Brusewitz, Gustaf Henrik"@sv; Djurklou, N G, Faith-Ell, Harald, Okänd, Brusewitz, Gustaf Henrik"@sv; 1835-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: