Runinskrifter.net

U 418

Även känd som B 184, L 537.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå skiffer stenart
Nyckelord:
sten: grå skiffer stenart, skiffer, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C6, C7D1, D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 43.3″17° 51′ 54.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66120191616273
SWEREF99TM
xy
6611691661639
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6616396611691
GeoHash
u6sens0cjm
GeoDNA
eaagctagtactgcggggttcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Brista
Socken:
Norrsunda socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U418 Brista, Norrsunda"@sv – Okänd, Okänd"@sv; Okänd, Okänd"@sv; 2021-05-11"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: