Runinskrifter.net

Sm 37

Även känd som B 1008, L 1267.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Medel- till grovkornig gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, medel- till grovkornig gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 42′ 22.7″13° 46′ 40.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62884151375832
SWEREF99TM
xy
6285361425175
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4251756285361
GeoHash
u61f9e0dpj
GeoDNA
eaagcggttcgattaaggtatt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Rörbro
Socken:
Nöttja socken
Härad:
Sunnerbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sm37 Rörbro"@sv – Nilsson, Pål-Nils"@sv; Nilsson, Pål-Nils"@sv; 2021-04-28"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: