Runinskrifter.net

U 1084

Även känd som B 459, L 154.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusröd granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 46.6″17° 33′ 52.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66487631598324
SWEREF99TM
xy
6648205643249
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6432496648205
GeoHash
u6smp8yh6m
GeoDNA
eaagctagatctttgtcaaggt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 44.0″17° 33′ 52.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66486831598324
SWEREF99TM
xy
6648125643250
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6432506648125
GeoHash
u6smp8y01r
GeoDNA
eaagctagatctttgtcagggg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; 80m norr om nuvarande plats.

Proveniens:

Plats:
Hämringe
Socken:
Bälinge socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1100–1130

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: