Runinskrifter.net

Vg 195

Även känd som L 1413.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 28′ 32.5″13° 17′ 23.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63750521349104
SWEREF99TM
xy
6371630397440
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3974406371630
GeoHash
u61qyrjk15
GeoDNA
eaagcggtactcaaccgtatgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Normanslid
Socken:
Tranemo socken
Härad:
Kinds härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Tranemo sn. Runsten vid Normanslid enl. "Ransakningar". – Granlund, John;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Tranemo sn. Runsten vid Normanslid enl. "Ransakningar" 1667-1684. – Granlund, John;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Elsa Eriksson, Heljesgården, Bolum. –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Tranemo sn. Runsten, Torin 118, Normanslid. – Welin, Sanfrid; 1954-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Elsa Eriksson, Heljesgården vid runstenen i Normanslid. – 1996-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: