Runinskrifter.net

U 779

Även känd som B 635, L 732.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 17.5″17° 0′ 2.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66081711567538
SWEREF99TM
xy
6607253612968
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6129686607253
GeoHash
u6s4fzew3q
GeoDNA
eaagctaggagcaccactcagg

Lokalisering:

Placering:
Till vänster om kyrkans västra port.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Svinnegarns kyrka
Socken:
Svinnegarns socken
Härad:
Åsunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Svinnegarns kyrka, Svinnegarns socken, Uppland 1960 – Sundgren, Gunnar; 1960-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U779 Svinnegarns kyrka, Svinnegarn 7:4"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2021-04-30"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: