Runinskrifter.net

U 435

Även känd som B 178, L 542.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C1, C6D1, D4F3G3, G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 25.0″17° 52′ 56.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66151951617150
SWEREF99TM
xy
6614877662477
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6624776614877
GeoHash
u6seqcjt8p
GeoDNA
eaagctagtactattcgtcgaa

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i sakristians norra vägg.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Husby-Ärlinghundra kyrka
Socken:
Husby-Ärlinghundra socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Husby-Ärlinghundra kyrka. U 435."@sv – Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Leitz, Johan"@sv; Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Leitz, Johan"@sv; 1945-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: