Runinskrifter.net

U 32

Även känd som B 297, L 348.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C10D1E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 20′ 24.8″17° 41′ 40.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65814611607518
SWEREF99TM
xy
6581037653257
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6532576581037
GeoHash
u6s9ddscg9
GeoDNA
eaagctagtgacgtatagttac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stockby
Socken:
Sånga socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Stockby. U 33, U 32."@sv – Petersens, Lennart af, Hadorph, Johan, Brate, Erik, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald"@sv; Petersens, Lennart af, Hadorph, Johan, Brate, Erik, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald"@sv; 1910-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: