Runinskrifter.net

U 611

Även känd som B 269, L 324.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C1D1E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 20.0″17° 45′ 41.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66018411610724
SWEREF99TM
xy
6601449656215
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6562156601449
GeoHash
u6sds5tw0d
GeoDNA
eaagctagtataggacatcagg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Tibble (Granhammar)
Socken:
Västra Ryds socken
Härad:
Bro härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: