Runinskrifter.net

U 988 †

Även känd som B 542, L 301.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C9D1E9F2
Kors 2: A1C6, C7D1E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 21.4″17° 51′ 19.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66391701614893
SWEREF99TM
xy
6638817659930
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6599306638817
GeoHash
u6ssw23ynn
GeoDNA
eaagctagcgtcggtggccctt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Funbo kyrka
Socken:
Funbo socken
Härad:
Rasbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: