Runinskrifter.net

U 976

Även känd som B 389, L 198.

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Ljus granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C7D1F3
Kors 2: A1B3C6D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 53′ 53.2″17° 40′ 22.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66435621604533
SWEREF99TM
xy
6643081649519
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6495196643081
GeoHash
u6ssf0j58r
GeoDNA
eaagctagcggcaggtgtgaaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Råby
Socken:
Vaksala socken
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Skisslinjer syns.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: