Runinskrifter.net

Vg 176

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C6, C7, C11D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 54′ 31.9″13° 27′ 14.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64229251360630
SWEREF99TM
xy
6419610408390
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4083906419610
GeoHash
u6396juzsc
GeoDNA
eaagcggctgataagcaaccca

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 55′ 36.2″13° 29′ 31.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64248371362960
SWEREF99TM
xy
6421549410696
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4106966421549
GeoHash
u639e10xwm
GeoDNA
eaagcggctgactggaggcacc

Lokalisering:

Placering:
I Blidsbergs kyrka.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Östergården, Vedåsla
Socken:
Dalums socken
Härad:
Redvägs härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Blidsbergs kyrka"@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 2021-04-20"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: