Runinskrifter.net

U 1027

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Blågrå granit
Nyckelord:
sten: blågrå granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8, C9D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 0′ 39.3″17° 43′ 15.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66562031606857
SWEREF99TM
xy
6655746651689
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6516896655746
GeoHash
u6st7hxuze
GeoDNA
eaagctagcgatcagtctcttc

Lokalisering:

Placering:
70m söder om bogårdsmurens sydväst hörn.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Lena kyrka
Socken:
Lena socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkeologisk kontroll, den flata sten som var underlag till U1027, Kunsta, Lena socken, Uppland 2019 – Göthberg, Hans; 2019-04-17
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk kontroll, runstenarna på lastpallar nära parkeringen norr om kyrkan, Kunsta, Lena socken, Uppland 2019 – Göthberg, Hans; 2019-04-17
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk kontroll, U1027 upplagd på flakvagn för transport, notera järndubben i stenens fot, Kunsta, Lena socken, Uppland 2019 – Göthberg, Hans; 2019-04-17
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk kontroll, runstenarna U1026 och 1027 på den tidigare uppställningen med tydlig lutning, Kunsta, Lena socken, Uppland 2019 – Göthberg, Hans; 2019-04-17
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk kontroll, runstenar och lastpallar täckta med presenning, Kunsta, Lena socken, Uppland 2019 – Göthberg, Hans; 2019-04-17
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk kontroll, U1027 upplagd på lastpallar med runristningen uppåt, Kunsta, Lena socken, Uppland 2019 – Göthberg, Hans; 2019-04-17
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: