Runinskrifter.net

U 486

Även känd som B 203, L 572.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 47′ 51.9″17° 46′ 50.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66325601610904
SWEREF99TM
xy
6632160656022
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6560226632160
GeoHash
u6sshtge4e
GeoDNA
eaagctagcgtggcgacctaat

Lokalisering:

Placering:
SHM (25555)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Morby, Mora stenar
Socken:
Lagga socken
Härad:
Långhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Under B 203 beskrivs även U 487.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Mora stenar"@sv – Anna Ulfhielm"@sv; Anna Ulfhielm"@sv; 2019-03-13"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: