Runinskrifter.net

U 499 †

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som B 219, L 1625.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 24.6″18° 9′ 48.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66268501632600
SWEREF99TM
xy
6626716677781
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3405706625885
GeoHash
u6sgv765sr
GeoDNA
eaagctagtccacgcatagaca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lilla Gottröra
Socken:
Gottröra socken
Härad:
Långhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: