Runinskrifter.net

U 95

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C7D1F3G2, G4, G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 27′ 59.5″17° 55′ 8.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65959121619830
SWEREF99TM
xy
6595633665390
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6653906595633
GeoHash
u6sdrc81tm
GeoDNA
eaagctagtattcttaagggca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sollentuna kyrka
Socken:
Sollentuna socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Owe (1996a) läser slutet som ...uartunki vilket tolkas som nuvarande Svartinge.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sollentuna kyrka. U 95."@sv – Bratt, Marianne, Brate, Erik, Faith-Ell, Harald"@sv; Bratt, Marianne, Brate, Erik, Faith-Ell, Harald"@sv; 1903-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: