Runinskrifter.net

U 667

Även känd som B 346, L 54.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C2D1E3, E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 31.9″17° 31′ 55.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66166991597339
SWEREF99TM
xy
6616140642655
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6426556616140
GeoHash
u6s7quw3gz
GeoDNA
eaagctaggcctacttcggtac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hassla
Socken:
Häggeby socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: