Runinskrifter.net

Vs 20

Även känd som L 1003.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit med mörka och grönaktiga inslag
Nyckelord:
sten: granit, granit med mörka och grönaktiga inslag

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C1, C6, C7D3F3G2, G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 43′ 52.8″16° 33′ 25.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66237501542300
SWEREF99TM
xy
6622519587551
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5875516622519
GeoHash
u6egbcb82c
GeoDNA
eaagcgcttcaaattaaatggg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 43′ 49.6″16° 33′ 29.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66236511542358
SWEREF99TM
xy
6622421587610
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5876106622421
GeoHash
u6egbc970d
GeoDNA
eaagcgcttcaaattaatgcag

Lokalisering:

Placering:
I kyrkans vapenhus.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Prästgården
Socken:
Romfartuna socken
Härad:
Norrbo härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: