Runinskrifter.net

Sm 1

Även känd som L 1270.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grovkornig röd granit
Nyckelord:
sten: granit, grovkornig röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C6, C7D1, D4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 54′ 3.6″14° 33′ 59.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63089431424520
SWEREF99TM
xy
6306451473594
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4735946306451
GeoHash
u647eqwbrm
GeoDNA
eaagcgtggcactactcgtttt

Lokalisering:

Placering:
Invid kyrkogårdsmuren
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Aringsås kyrkogård
Socken:
Aringsås socken
Härad:
Allbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Glasskulptur – Kulturparken Småland AB; Lönnberg, Egil, Berggren, T"@sv; 1991-06-01
CC BY
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: