Runinskrifter.net

U 358

Förhållanden:

Parsten till U Fv1979;244B.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C9D1E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 32.9″18° 5′ 33.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66232541628751
SWEREF99TM
xy
6623074673977
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3364536622602
GeoHash
u6sgetwwzs
GeoDNA
eaagctagtcactcgccgcatc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Skepptuna kyrka
Socken:
Skepptuna socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Skepptuna kyrka. U 358."@sv – Dybeck, Richard, Faith-Ell, Harald"@sv; Dybeck, Richard, Faith-Ell, Harald"@sv; 1940-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: