Runinskrifter.net

U Fv1992;157

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusgrå finkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusgrå finkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B2C1, C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 36.5″17° 55′ 5.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66137601619225
SWEREF99TM
xy
6613468664569
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6645696613468
GeoHash
u6sepwxxmf
GeoDNA
eaagctagtacttcatctcacg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 41.9″17° 55′ 38.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66158001619675
SWEREF99TM
xy
6615512664994
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6649946615512
GeoHash
u6serfn34m
GeoDNA
eaagctagtactctcttggtat

Lokalisering:

Placering:
I inrikeshallen Arlanda 2.
Ursprunglig plats:
Nej; Funnen på ursprunglig plats vid vägbygget till Arlanda.

Proveniens:

Plats:
Arlanda, Måby ägor
Socken:
Husby-Ärlinghundra socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: