Runinskrifter.net

U 376

Även känd som B 33, L 526.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Skiffer stenart
Nyckelord:
sten: skiffer, skiffer stenart, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8D1E3, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 40.6″18° 0′ 18.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66233261623814
SWEREF99TM
xy
6623086669040
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3315386623060
GeoHash
u6sg9wngq7
GeoDNA
eaagctagtcaatcattgtcct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vidbo kyrka
Socken:
Vidbo socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: