Runinskrifter.net

U 977 †

Även känd som B 397, L 196.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 54′ 28.4″17° 40′ 20.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66446501604475
SWEREF99TM
xy
6644168649448
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6494486644168
GeoHash
u6ssf1ustj
GeoDNA
eaagctagcggcaggcaacgta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vittulsberg
Socken:
Vaksala socken
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: