Runinskrifter.net

U 510

Även känd som B 226, L 589.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C8D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 16.3″18° 13′ 52.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66155961636835
SWEREF99TM
xy
6615517682151
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3439116614338
GeoHash
u6sgqbexg1
GeoDNA
eaagctagtcctattgctcaac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Mälsta
Socken:
Kårsta socken
Härad:
Långhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

20-30 år äldre än U 511.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Mälsta – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: