Runinskrifter.net

U 996

Även känd som B 541, L 310.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C9, C10D4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 26.5″17° 50′ 40.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66393071614280
SWEREF99TM
xy
6638946659315
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6593156638946
GeoHash
u6ssw0dn35
GeoDNA
eaagctagcgtcggggcgaagg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Karberga (Sundby)
Socken:
Funbo socken
Härad:
Rasbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten i Funbo socken, Uppland oktober 1921 – Schagerström, August Fredrik; 1921-10-22
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: